تابلو بسم الله شکسته

۷۲۴،۵۰۰
۶۱۵،۸۲۵ ت

بسم الله الرحمن الرحیم،‌ سرآغاز کتاب الهی است. «بسم الله» نه تنها در ابتدای قرآن، بلکه در آغاز تمام کتاب های آسمانی بوده و در سر لوحه کار و عمل همه انبیا قرار

15% تخفیف
آرشیو ویدیوها

افتتاحیه شعبه کاشان (صفویه)