تابلو وان یکاد عمودی شماره1 - بزرگ

۴۹۴،۵۰۰
۴۴۵،۰۵۰ ت

مسلمانان منظور از این شریفه را همان مفهوم عامه چشم زدن تعبیر کرده اند. برخی نیز بر این اعتقادند که این دو آیه اشاره به تضاد بین حرفهای کافران دارد به طوری که از یکسو

10% تخفیف
آرشیو ویدیوها

افتتاحیه شعبه رشت